KENTSEL DÖNÜŞÜM

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Marmara ve Van depremleri sonrası depremin yıkıcı etkisini gözler önüne seren afet sonrası felaketin yaralarını bir nebze olsa da sarmak adına meclis tarafından çıkarılan 6306 sayılı afet riskli yapıların yenilenmesi ile (kentsel dönüşüm kanunu ) eski, ömrünü tamamlamış, depremlerde hasar görmüş evlerinizin yenilenmesi konusunda sizlere bir fırsat yaratmaktadır

Kentsel Dönüşüm Kanunu nedir ?

16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kentsel Dönüşüm Neden Gerekli ?

Özellikle İstanbul’da bulunan kentsel dönüşüme gereksinim duyulan yapılara baktığımızda birçoğunda uygulanan teknikler bakımından eksikliklerle karşılaşıyoruz. Gerek İstanbul’un nemli ikliminden gerekse binaların betonarmesinde kullanılan deniz kumundan kaynaklı, binalarda kullanılan çeliklerde paslanmalar görülmüş, bu da zamanla yapıda çatlamalara ve tahribata neden olmuştur.
NMR gayrimenkul olarak 1994 yılından bu yana İstanbul’da, özellikle de Şişli bölgesinde yürütmüş olduğumuz çalışmalarda insan hayatını tehtit eden yapılar yerine, son teknolojiden faydalanarak,sağlıklı, depreme dayanıklı yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Mevcut binanızı yenileyerek, çağdaş yapılara uygun, modern mimariye sahip yapılarla güven duyarak yaşayabileceğiniz bu binalar uzman ekibimiz tarafından sizlere sunulmaktadır. Kentsel Dönüşümden faydalanmak için bizlere başvurduğunuz taktirde tüm girişimler ve gelişmeler ekibimiz tarafından yürütülecektir. Ayrıca  yeni yapılan binaların inşasında belediyeye verilen harç ücretlerinden de  Kentsel Dönüşüm sayesinde muafiyet söz konusu olacaktır.

BELGELER